Budowa oświetlenia ulicy Wita Stwosza w Lesznie. Zastosowano oprawy LED. Nasze zadanie polegało na budowie linii kablowej oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego, montowanego na słupach.