Firma Kosmala Electric zakończyła kolejną inwestycję związaną z fabryką w Grabonogu, która dostarcza opakowania do różnych gałęzi przemysłu a w szczególności do przemysłu spożywczego i motoryzacyjnego.
Pełna nazwa inwestycji brzmi „ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO – MONDI SIMET S.A.”

W skład realizowanego projektu wchodziła budowa nowej sieci instalacji wewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych, dla nowo budowanej hali produkcyjnej. W ramach zakresu naszych prac było między innymi wykonanie zasilania budynku, instalacje oświetlenia podstawowego zewnętrznego i wewnętrznego – sterowanego systemem DALI, dostarczenie i montaż rozdzielnic budynkowych, dostawę i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilanego z centralnej baterii, trasy kablowe, instalacje WLZ, instalacja uziemienia i odgromowa, system monitoringu wizyjnego CCTV oraz System Kontroli Dostępu.

Zakres prac, oraz skala inwestycji, była dla nas sporym wyzwaniem, zwłaszcza ze względu na bardzo krótki termin realizacji zadania, od marca do września. Dodatkowo, w tym samym czasie, realizowaliśmy inną dużą inwestycję („Rozbudowa i przebudowa SP ZOZ w Wolsztynie”). Biorą to pod uwagę, uważamy ten projekt za nasz ogromny sukces.