Firma wykonała kompleksowe instalacje elektryczne silnoprądowe oraz nisko-prądowe na obiekcie Simet S.A. obiekt o łącznej pow. ponad 5 000 m2.

Zakres prac silnoprądowych: dostawa i montaż rozdzielnic obiektowych, zestawów remontowych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, tras kablowych, instalacji uziemiającej i odgromowej.

Zakres prac niskoprądowych: SAP. SSWiN, KD i RCP, monitoring obiektu CCTV IP