Firma Kosmala Electric zakończyła budowę Szpitala Ginekologiczno – Położniczego, obejmującą blok porodowy wyposażony w cztery sale porodowe wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i towarzyszącymi, blok operacyjny złożony z dwóch sal operacyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i towarzyszącymi, izbę przyjęć wraz z gabinetami lekarskimi i kompleksem pomieszczeń pomocniczych i towarzyszących. Nowy budynek Szpitala Ginekologiczno – Położniczego zostanie powiązany funkcjonalnie systemem korytarzy z istniejącym budynkiem Szpitala Świętej Rodziny.
W budynku szpitala znajdował się będzie Oddział Dializ.
Budynek będzie posiadał halę garażową z 20 miejscami garażowymi.